petek, 19 julija, 2024

Za starše

NASVETI ZA STARŠE OTROK IN OTROKE, KI SO VKLJUČENI V TEKMOVALNI PROGRAM PLAVANJA

PRIČAKOVANJA TRENERJA

 • Da plavalci vadijo po programu število treningov v vodi in na suhem ter se udeležujejo programskih tekmovanj
 • Programi in tekmovanja se izvajajo brez zamujanja
 • Da prihajajo 15 minut pred treningom – zaradi ogrevanja in postavitev prog.
 • Da imajo spoštljiv odnos do trenerja in vseh prisotnih na objektu
 • Da imajo pri sebi zahtevane rekvizite
 • Da so ves čas pripravljeni trdo trenirati in z veliko željo
 • Da pozitivno vzpodbujajo drug drugega na treningu in tekmovanju
 • Da starši otrok, ki ne trenirajo redno, ne krivijo trenerja za slabe rezulate
 • Da se plavalec loti vsake naloge brez spraševanja
 • Da plavalec zaupa trenerju

STARŠ – TRENER

 • Odnos mora biti pozitiven in spoštljiv – otroci so zelo dojemljivi in hitro opazijo,če ta odnos ni tak, kot bi moral biti.
 • Trener in starši so tim, ki poskuša zagotoviti optimalne pogoje za doseganje rezultatov.
 • V primeru, da so trenerjeve želje za starše neizvedljive, se pogovorimo.
 • Za neuspeh, starš ne sme kriviti zgolj trenerja – soodgovoren je tudi plavalec.
 • Otroke je treba naučiti, da je večina stvari, ki se zgodijo v njihovem življenju,odvisna od njih samih. Samoodgovornost je zelo pomembna kvaliteta prisklepanju odločitev ob neuspelem nastopu.
 • Starši zaupajo v trenerjevo strokovno delo in ga NE komentirajo. Trener je tisti, ki najbolje ve kako pomagati otroku, da doseže zastavljeni cilj, poti za doseganje ciljev pa so lahko različne. Tako se bo še bolj okrepila zveza » starš –trener-plavalec«.

Vir:

Čermkak Vlado, PK Ljubljana